Devolució de localitats

El Gran Teatre del Liceu ofereix als abonats la possibilitat de retornar localitats de determinats espectacles per tal d'oferir-les al públic en general, a través de l'anomenat Servei de Devolució de Localitats.

Per a cada espectacle i en funció de l'aforament existent per a la venda, el Liceu es reserva, en exclusiva, el dret a decidir de quins espectacles, torns, funcions, nombre de localitats i zones de preu s'admeten localitats dels abonats per oferir-les a través del Servei de Devolució de Localitats.

Espectacles que admeten devolucions

Per informar-vos dels espectacles que admeten devolució, podeu trucar al tel. 93 485 99 13 de dilluns a divendres de 15 a 19.30h

Com sol·licitar una devolució

Per sol·licitar aquest servei, l'abonat haurà de comparèixer, dins l'horari establert, a les taquilles del Gran Teatre del Liceu amb la tarja d'abonat i el DNI o document acreditatiu de la identitat i signar la sol·licitud corresponent. També podrà enviar la sol·licitud per fax adjuntant fotocòpia del DNI i de la tarja d'abonat corresponent. S'admetran retorns de localitats amb una antelació mínima de fins a 24 h abans de l'inici de la funció corresponent si és en dia feiner, fins a 48 h si és diumenge o festiu o fins a 72 h si la funció és dilluns.

Sol·licitud de devolució de localitats

 

Condicions

En cas que les localitats retornades es venguin, el Gran Teatre del Liceu ho comunicarà a l'abonat i li ingressarà l'import del 95 % del preu de venda oficial d'abonament de cada localitat, mitjançant transferència bancària, en un termini de quinze a trenta dies des de la seva venda. 

El Gran Teatre del Liceu no garanteix a l'abonat la venda de les localitats retornades. Un cop posades a la venda, l'abonat només podrà recuperar les localitats el mateix dia de la funció (si prèviament no s'han venut) a partir de les 14 h. a la taquilla del Teatre o, en cas que sigui dissabte o festiu, una hora abans del començament de la funció.

Situació de les localitats retornades

El Gran Teatre del Liceu posa a disposició dels abonats la informació actualitzada sobre la gestió de venda de les localitats retornades.