Impressió de localitats d’abonament

El Gran Teatre del Liceu ofereix als abonats el servei d’impressió de les localitats incloses en el seu abonament.

Per sol·licitar aquest servei, caldrà complimentar el Formulari de sol·licitud d’impressió de localitats d’abonament i enviar-lo per Fax 93 485 99 28 o lliurar-lo a les Taquilles del Liceu. El Formulari ha d’anar acompanyat d’una fotocòpia del DNI per les dues cares i de la targeta/es d’abonat/s.

Formulari de sol·licitud d'impressió de localitats d'abonament

Servei d'atenció a l'abonat

Tel. 93 485 99 13 (horari d'atenció de 9 a 19,30 h)
abonat@liceubarcelona.cat