Els informem que les dades personals facilitades en el present document seran incloses als fitxers informatitzats de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, amb la finalitat de fer-ne la corresponent gestió administrativa general, la tramesa d’informació d’activitats i eventualment la comercialització de serveis o productes propis i d’empreses col·laboradores del Liceu. I d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, amb una comunicació per escrit juntament amb la fotocòpia del seu DNI dirigida a la Fundació del Gran Teatre del Liceu, per correu postal: La Rambla 51 - 59, 08002 Barcelona; per fax: 93 485 99 28; o per correu electrònic (lopd@liceubarcelona.cat, indicant com a referència “LOPD”).