Advocat/da

Descarregar l'oferta

Missió del lloc de treball

En dependència i sota la supervisió directe de l´advocat/da responsable del Departament Legal, li donarà suport en les tasques pròpies del servei jurídic de la Fundació.

Responsabilitats

 • Col·laborar en la gestió, administració i organització del servei jurídic  de la Fundació,
 • Preparar i redactar tot tipus de contractes i acords, especialment de contractació pública, assessorant en totes les fases del procés de contractació.
 • Donar resposta a les consultes jurídiques que puguin plantejar-se relacionades amb l’activitat pròpia de la Fundació.
 • Donar suport legal a tots els Departaments de la Fundació,
 • I qualsevol funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Perfil i Requisits

 • Llicenciat/da en Dret,
 • Experiència mínima de quatre anys en contractació pública.
 • Es valorarà especialment la tinença de Màster/Postgrau en dret públic.
 • Certificat de coneixements de llengua catalana equivalent a nivell C ó superior,
 • Certificat Advanced English (CAE) o equivalent.
 • Es valorarà especialment la condició acreditada de minusvàlua.

Data prevista d´incorporació: maig / juny de 2017

Recepció de CV’s, adjuntant carta de motivació, al Departament de Recursos Humans ó al correu electrònic
selecciopersonal@liceubarcelona.cat
Fins el 28 d'abril de 2017