Advocat/da d'empresa

Missió del lloc de treball

Responsable de la Contractació Pública i de la Coordinació de l’Assessoria Jurídica del Liceu.

En dependència de la Direcció General es responsabilitzarà de l’acompliment dels procediments legals de Contractació Pública assegurant que les activitats de la Institució en la matèria s’ajustin a la legislació vigent. Coordinarà tots els membres de l’Assessoria Jurídica.

Responsabilitats

Plena responsabilitat sobre tots els procediments relatius a la contractació pública i , en especial:

 • Redacció, actualització i millora permanent de la documentació corresponent als procediments de contractació administrativa. Resolució de tota classe de consultes jurídiques en aquesta matèria i redacció d’informes, dictàmens o notes per escrit sobre consultes plantejades, quan la seva importància ho requereixi.

De forma concreta, no limitativa, es responsabilitzarà de l’assessorament legal a la Institució i, en concret a la Direcció General, d’assumptes relatius a :

 • Convenis Institucionals, de Mecenatge i Patrocini, i d´altres.
 • LOPD, Transparència, seguiment i coordinació de litigis o judicis.
 • Redacció i/o revisió de la documentació de contingut jurídic que es generi extrajudicialment amb motiu de l’activitat del Liceu en l’àmbit indicat (contractes artístics, relatius a produccions, audiovisuals, explotació d’espais)
 • Participació en grups de treball, meses de contractació, reunions i processos negociadors del Liceu amb terceres persones, a l’efecte de prestar assessorament jurídic a l’entitat en la matèria.
 • Informació sobre les principals novetats de la contractació del sector públic (legislatius i jurisprudencials ) que afectin la naturalesa i l’activitat del Liceu.

Perfil i Requisits

 • Llicenciatura en Dret
 • Postgrau en Contractació Pública
 • Experiència mínima de 5 anys en el Sector Públic.
 • Idiomes parlats i escrits: català, castellà i anglès, valorant-se el coneixement d’un quart idioma (alemany, francès o italià).
 • Es valorarà especialment el coneixement d’anglès jurídic.

Data prevista de incorporació: Immediata

Recepció de C.V’s al Departament de Recursos Humans o al correu electrònic selecciopersonal@liceubarcelona.cat  fins el 15 de juny de 2018.