Comissió executiva del Consorci

President

Excma. Sra. Montserrat Iglesias Santos – Directora General del INAEM

Vocals de la Generalitat de Catalunya

Hble. Sr. Santi Vila i Vicente – Conseller de Cultura
Sr. Pau Villòria i Sistach – Secretari General de Cultura

Vocals del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte

Excma. Sra. Montserrat Iglesias Santos – Directora General del INAEMÇ
Sr. Eduardo Fernández Palomares – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

Vocals de l'Ajuntament de Barcelona

Il·lm. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado – Segon Tinent d’Alcalde
Sr. Valentí Ovideo i Cornejo – Gerent ICUB

Vocals de la Diputació de Barcelona

Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges – Diputat delegat de Cultura

Secretari

Sr. Joaquim Badia i Armengol

Director General

Sr. Roger Guasch i Soler