Comissió executiva del Consorci

President

Hble. Sr. Conseller de Cultura – Conseller de Cultura

Vicepresidenta

Excma. Sra. Montserrat Iglesias Santos – Directora General del INAEM

Vocals de la Generalitat de Catalunya

Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta – Secretària General de Cultura

Vocals del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte

Sr. Eduardo Fernández Palomares – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

Vocals de l'Ajuntament de Barcelona

Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà – Tercer Tinent d’Alcalde
Sr. Valentí Ovideo i Cornejo – Gerent ICUB

Vocals de la Diputació de Barcelona

Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges – Diputat delegat de Cultura

Secretari

Sr. Joaquim Badia i Armengol

Director General

Sr. Valentí Oviedo i Cornejo

 

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.