Compromís Ambiental i Energètic

El Liceu s’ha convertit en teatre pioner envers la sostenibilitat ambiental gràcies a més de deu anys treballant amb el màxim respecte pel medi ambient i l’eficiència energètica en el funcionament diari del Teatre.

Diverses distincions han avalat el sistema de Gestió Ambiental i Energètic que té implantat: l’any 2004 esdevenia el primer teatre d’òpera europeu en obtenir la certificació del Sistema de Gestió Ambiental conforme a la norma ISO-14.001; poc després era avalat com a primer teatre d’òpera del món (i per ara únic) amb la certificació EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme); l’any 2013 es convertia en el primer teatre d’òpera d’Europa en assolir la certificació ISO 50.001 del Sistema de Gestió Energètica; i l’any 2016 ha estat el primer teatre de Catalunya en obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA).

Un control sobre l’estalvi energètic e termes de il·luminació, climatització, estalvi d’aigua, gestió de residus i formació ambiental ha permès assolir dades tan impactants com les següents:

-Des de la temporada 2009/10 fins la 2015/16, el consum elèctric s’ha reduït en més de la meitat, passant de 9.000.000 kWh a 4.074.000 kWh.

-El 97% del total de la il·luminació del Teatre funciona amb tecnologia LED (6.700 punts de llum).

-Es recuperen i reutilitzen 96 milions de litres d’aigües freàtiques per temporada (l’equivalent a 40 piscines olímpiques)

-Existeixen polítiques de reutilització i reaprofitament de material per la construcció d’escenografies. La temporada 2015/16, el percentatge de materials rebutjables només va ser del 27%. La resta eren reutilitzables o reciclables.

 

 

 

Documentació