Consell d'assessorament artístic

Assessors

Xavier Albertí
Francesc Cortés i Mir
Pilar Figueras
Anna Maleras
Antoni Ros-Marbà
Ramon Pla

Membres del Gran Teatre del Liceu

Christina Scheppelmann
Josep Pons
Leticia Martín