Fixes

Són els abonaments tradicionals del Liceu. S’estructuren en “torns” a partir d’una selecció de funcions, que en la majoria dels casos corresponen a determinats dies de la setmana. Es disposa de la mateixa butaca per a totes les funcions incloses en l’abonament.

Compra ara

Es pot escollir entre tres tipologies d’abonaments, segons el nombre de funcions que inclouen:

  • Temporada: 11 funcions
  • Reduït: 7 funcions
  • Popular: 5 funcions

El preu de venda al públic d’aquests abonaments s’ha calculat aplicant un descompte sobre el preu que resulta de sumar el cost de les entrades comprades individualment*:

  • Temporada: 4% de descompte
  • Reduït: 2% de descompte 
  • Popular:

A més, aquestes modalitats es beneficien de descomptes addicionals segons l’antiguitat de l’abonament (entre el 8% i el 20% de descompte addicional)**.

Aquests abonaments es renoven automàticament per garantir que es disposa de la mateixa butaca, encara que es podrà canviar la butaca assignada durant el període de canvis establert.

En els abonaments de Temporada i Reduïts (torns A, B, C, D, E, F, G, H i T) es podrà renunciar fins a dues funcions de qualsevol gènere (òpera, dansa, concert o recital), amb la devolució de l’import íntegre per part del Teatre, en el període establert en el calendari de l’abonat.

En els abonaments Populars Estàndard (PA, PB, PC, PD i PE) es podrà renunciar a un títol.

(*) El descompte indicat és aproximat, ja que s’han arrodonit els preus dels abonaments.

(**) Les bonificacions es calculen sobre el preu d’abonament de venda al públic. No es poden acumular a altres descomptes. Les bonificacions són aproximades, ja que s’han arrodonit els preus dels abonaments.

Compra ara