Flexibles

Són abonaments a la carta. Es poden triar les funcions que es desitgin i escollir zones i localitats diferents per a cada funció.

Són els abonaments recomanats per a nous abonats que vulguin endinsar-se en el món de l’òpera o per a aquelles persones que, per motius laborals o d’altra mena, necessiten total flexibilitat.

Es pot escollir entre dues tipologies d’abonament, amb dos nivells de descompte, en funció de la modalitat escollida***:

  • Flexible 9 o més funcions (12% de descompte)
  • Flexible Reduït 5 o més funcions  (8% de descompte)

En tots els casos caldrà escollir com a mínim un concert, ballet o recital.

En aquests abonaments no és aplicable la bonificació per antiguitat, encara que computen a efecte d’antiguitat.

Els abonaments Flexibles no es renoven automàticament, cal tornar-los a contractar cada any.

A partir del 22 de maig els abonats hauran d’accedir a la seva Zona Personal del web i seleccionar les localitats que prefereixin per configurar el seu nou abonament.

(*) El descompte indicat és aproximat, ja que s’han arrodonit els preus dels abonaments.

(**) Les bonificacions es calculen sobre el preu d’abonament de venda al públic. No es poden acumular a altres descomptes. Les bonificacions són aproximades, ja que s’han arrodonit els preus dels abonaments.

(***) Els descomptes no són acumulables a altres promocions o descomptes.

Abona't