Gestió econòmica i financera

Relació de comptes anuals

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2015. Descarrega't el document.

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2014. Descarrega't el document.

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2013. Descarrega't el document.

Responsable de l'actualització: Departament Econòmic i Financer.

Relació de pressupostos

Pressupost de la temporada 2016/17, darrera revisió 11 de maig de 2016. Descarrega't el document.

Pressupost de la temporada 2015/16, darrera revisió 11 de maig de 2015. Descarrega't el document.

Pressupost de la temporada 2014/15, darrera revisió 25 de març de 2015. Descarrega't el document.

Execució

Execució del pressupost de la temporada 2015/16, pendent d'aprovació.

Execució del pressupost de la temporada 2014/15. Descarrega't el document.

Responsable de l'actualització: Departament Econòmic i Financer.

Ajuts i subvencions

Desglossament subvecions exercici tancat a 31 d'agost 2016. Descarrega't el document.

Desglossament subvecions exercici tancat a 31 d'agost 2015. Descarrega't el document.

Desglossament subvecions exercici tancat a 31 d'agost 2014. Descarrega't el document.

Responsable de l'actualització: Departament Econòmic i Financer.

Contractes relatius al finançament subscrits amb les diferents administracions públiques

Proposta de resolució de concessió de subvenció nominativa de març de 2016 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Descarrega't el document.

Conveni de col.laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a les despeses de l’entitat durant l’any 2016. Descarrega't el document.

Resolució d’ octubre de 2016 de l’Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament de Barcelona). Descarrega't el document.

Resolució de febrer i resolució de març de 2016 de la Diputació de Barcelona. Descarrega't el document.

Responsable de l’actualització: Departament Econòmic i Financer