Licitacions en curs

Construcció de l’escenografia de la producció “L’enigma de Lea” prevista per la temporada 2018/19 (EXP. ELEA 2018)
Servei d’assistència mèdica del Gran Teatre del Liceu (Exp. SAM 2018)
Renovació de tres línies de polispast i instal·lació de tres noves i tres recuperades
Servei integral de neteja dels espais i dependències de la Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Serveis de vigilància, seguretat i serveis auxiliars del Gran Teatre del Liceu de Barcelona (EXP. SEGURETAT 2018)
Servei d'acomanyament i atenció a l'espectador del Gran Teatre del Liceu
Manteniment de les instal·lacions de la maquinària escènica del Gran Teatre del Liceu (EXP. MANTENIMENT ME 2018)
Concessió del servei de restauració i càtering del Gran Teatre del Liceu
Explotació i manteniment de les instal·lacions i equips de producció audiovisual, enregistraments i eidcions de càpsules promocionals i enregistrament d’espectacles de la fundació del Gran Teatre del Liceu
Transport per carretera de produccions de la Fundació del Gran Teatre del Liceu durant el període comprés entre l’1-9-2018 i el 31-08-2019
Manteniment, suport i desenvolupament del sistema sap r3 del Gran Teatre del Liceu (exp. Mansap 2018)
Prevenció de riscos laborals aliè de la Fundació del Gran Teatre del Liceu (exp. Prla 2018)
Cobertura de riscos de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i les entitats del Grup (Exp. ASSEGURANCES 2018)
Servei d'atenció telefònica i vendes reactives en els canals telefònics i presencials (EXP. SAC 2018)
Servei de tiqueting del Gran Teatre del Liceu (EXP. TIQUETING 2018)
Contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia de la Generalitat de Catalunya (exp. Ccs2017 2) expedient: electricitat 2018
Servei d'acompanyament i atenció a l'espectador del Gran Teatre del Liceu (Ex. PSALA 2017)
Servei de vigilància, seguretat i serveis auxiliars del Gran Teatre del Liceu de Barcelona (Ex. Seguretat 2017)