Patronat de la Fundació

PRESIDENT D’HONOR
M. Hble. Sr. President de la Generalitat de Catalunya
President de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENT DEL PATRONAT
Sr. Salvador Alemany i Mas

VICE-PRESIDENT PRIMER
Hble. Sr. Conseller de Cultura
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya                                                         

VICE-PRESIDENT SEGON
Excmo. Sr. Fernando Benzo Sáinz
Secretario de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte       

VICE-PRESIDENT TERCER
Il·lm Sr. Jaume Asens i Llodrà
Tercer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

VICE-PRESIDENT QUART
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
Presidenta de la Diputació de Barcelona                                                      

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta - Secretaria General Departament de Cultura                  
Sra. Àngels Barbarà i Fondevila – Directora Autoritat Catalana de Protecció de dades
Sr. Joaquim Torrent i Frigola - Director General de Creació i Empreses Culturals del dept. de Cultura
Hble. Sra. Pilar Fernández i Bozal  

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà - Diputat en el Parlament Europeu
Sra. Montserrat Iglesias Santos - Directora General del INAEM
Sr. Santiago de Torres i Sanahuja
Sr. Francisco Gaudier Fargas

VOCALS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Sr. Joan Subirats i Humet – Comissionat de Cultura
Gerent de l’ICUB

VOCALS REPRESENTANTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges - Diputat delegat de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll i Olalla - President
Sr. Manuel Busquet i Arrufat – Vice-President
Sr. Ignasi Borrell i Roca - Tresorer
Sr. Josep Maria Coronas i Guinart - Secretari
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruela - vocal

VOCALS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MECENATGE
Sr. Jaume Giró i Ribas - President del Consell de Mecenatge
Sr. Luis Herrero Borque -  Grupo Santander
D. Carlos López Blanco - Telefónica
Sr. Alfonso Rodés i Vilà - Havas Media Group

Patrons d’honor amb dret a assitir a les reunions amb veu però sense vot.
Aquest càrrec expirarà en 4 anys des del seu nomenament en l’últim patronat (març 2015).

Sr. Josep Vilarasau i Salat - President d’Honor La Caixa
Sr. Manuel Bertrand i Vergès.- Societat Gran Teatre del Liceu

SECRETARI no patró
Sr. Joaquim Badia i Armengol

DIRECTOR GENERAL del Gran Teatre del Liceu
Sr. Valentí Oviedo i Cornejo

 

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.