Protectors

Fórmula mitjançant la qual les empreses es vinculen al Liceu utilitzant el seu marc com a espai de relacions públiques corporatives i associant la seva imatge corporativa al prestigi del Teatre.

Gràcies per fer-ho possible