Patronat de la Fundació

PRESIDENT D’HONOR
Molt Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENT DEL PATRONAT
Sr. Salvador Alemany i Mas

VICE-PRESIDENT PRIMER
Hble. Sra. Laura Borràs i Castanyer
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya

VICE-PRESIDENT SEGON
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura

VICE-PRESIDENT TERCER
Il·lm Sr. Jaume Asens i Llodrà
Tercer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

VICE-PRESIDENT QUART
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès – Presidenta Diputació.

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta - Secretaria General Departament de Cultura
Sra. Àngels Barbarà i Fondevila – Directora Autoritat Catalana de Protecció de dades
Sr. Joaquim Torrent i Frigola - Director General de Creació i Empreses Culturals del dept. de Cultura
Hble. Sra. Pilar Fernández i Bozal

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà - Diputat en el Parlament Europeu
Sra. Montserrat Iglesias Santos - Directora General del INAEM
Sr. Santiago de Torres i Sanahuja
Sr. Francisco Gaudier Fargas

L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Sr. Joan Subirats i Humet – Comissionat de Cultura
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’ICUB

VOCALS REPRESENTANTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges – Diputat delegat de Cultura.

VOCALS REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll i Olalla – President
Sr. Manuel Busquet i Arrufat – Vice-President
Sr. Ignasi Borrell i Roca – Tresorer
Sr. Josep Maria Coronas i Guinart – Secretari
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruela - vocal

VOCALS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MECENATGE
Sr. Jaume Giró i Ribas - President del Consell de Mecenatge
Sr. Luis Herrero Borque - Grupo Santander

Representant de Telefònica
Sr. Alfonso Rodés i Vilà - Havas Media Group

Patrons d’honor
Sr. Josep Vilarasau i Salat - President d’Honor La Caixa
Sr. Manuel Bertrand i Vergès.- Societat Gran Teatre del Liceu

SECRETARI no patró
Sr. Joaquim Badia i Armengol

DIRECTOR GENERAL del Gran Teatre del Liceu
Sr. Valentí Oviedo i Cornejo

 

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.