Programa Benefactors. Butlleta d'adhesió

Dades personals del titular
Vull col·labor amb el Gran Teatre del Liceu amb la següent aportació:
Benefactor
des de 800 fins a 1.500 €
Benefactor Protector
des de 1.500 a 3.500 €
Gran Benefactor
des de 3.500 fins a 8.000 €
Benefactor d'Honor
a partir de 8.000 €
Emissió del certificat de donació que dóna dret a la deducció legalment establerta de la quota de L'IRPF, del 25% del donatiu.
Modalitat de pagament

(empleneu els 20 dígits)

Data caducitat

El Gran Teatre del Liceu agraeix la seva aportació

En compliment a la Llei de serveis de societats de la informació i comerç electrònic (LSSI), el donant fa constar que autoritza la Fundació del Gran Teatre Liceu i Serveis Culturals del Gran Teatre del Liceu SL per tal que pugui incloure les dades del donant en els seus fitxers informatitzats als efectes de la gestió administrativa general, la tramesa d'informació sobre les seves activitats i també la comercialització dels serveis o productes propis i d'empreses col·laboradores del Liceu. Si ho desitgeu, podeu exercir els vostres drets d'accès, rectificació i oposició adreçant per escrit a la Fundació del Gran Teatre del Liceu.

La vostra aportació al programa "Benefactors" tindrà una durada d'un any a partir de la data indicada en el formulari d'adhesió. El Gran Teatre del Liceu es posarà en contacte amb vosaltres abans de vencer aquest termini per si esteu interessats en renovar la vostra participació.