Transcriptor/a dades

Descarregar oferta

Missió del lloc de treball

En dependència directa de la Responsable de l´Arxiu del Teatre durà a  terme la sistematització i actualització de la base de dades històrica i artística del Gran Teatre del Liceu realitzant la transcripció dels documents existents,  sistematitzant la informació en una base de dades.

Responsabilitats

  • Complimentar la base de dades històrica i artística del Gran Teatre del Liceu,
  • Cercar informació addicional per aquesta base de dades

Oferim

  • Contracte de treball per obra ó servei, sense durada establerta, a mitja jornada.

Perfil i requisits

  • Es valorarà formació en Ciències de la documentació
  • Es valorarà experiència en tasques d´arxiu i documentació,
  • Es valorarà especialment experiència en transcripció de documents,
  • Es valoraran coneixements musicals i de l´entitat,
  • Es imprescindible domini de les eines ofimàtiques, especialment com usuari de base de dades,
  • Es imprescindible un nivell de català equivalent al nivell C ó superior,
  • Es valorarà la condició certificada de minusvàlua.

Data prevista de incorporació: maig de 2017.

Recepció de C.V’s al Departament de Recursos Humans ó al correu electrònic
selecciopersonal@liceubarcelona.cat
Fins el 26 de d´abril de 2017