Compromís amb el medi ambient

El Gran Teatre del Liceu, conscient de la importància de la protecció del medi ambient, te implantat un sistema de Gestió Ambiental i Energètic, mitjançant el qual vol contribuir a la seva preservació.

El Gran Teatre del Liceu va ser el primer Teatre europeu que va obtenir a l’any 2004 la certificació del Sistema de Gestió Ambiental conforme a la norma ISO-14001, complint amb estàndards internacionals pels sistemes de gestió ambiental, i també la certificació EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme), complint amb el reglament europeu pels sistemes d’ecogestió i ecoauditoria.
El registre EMAS es un sistema que promou la millora continua del comportament ambiental de les organitzacions. Amb la implantació d’aquest Sistema de Gestió Ambiental, el Gran Teatre del Liceu té un compromís per desenvolupar la seva tasca amb el màxim respecte i utilitzar totes les eines que estiguin al seu abast per millorar el seu comportament ambiental.

Encara que no som una entitat especialment contaminant, si que podem contribuir gestionant els recursos de la millor manera possible per tal de minimitzar el impacte que es pugui produir. 

L’abast del sistema son totes aquelles activitats que es desenvolupen en les instal·lacions que formen el Gran Teatre del Liceu i els impactes ambientals relacionats. Aquest sistema es una eina d’autoavaluació per valorar els impactes ambientals i energètics associats a l’activitat del Teatre. A partir d’aquest coneixement es desencadena un procés de millora continua en el treball diari per minimitzar aquests impactes i finalment s’estableixen uns mecanismes d’autocontrol per vetllar pel bon funcionament de tota l’estructura dels sistema.

A l’any 2011, el Liceu obté la certificació que acredita el Sistema de Gestió Energètica del Liceu conforme a la norma UNE-EN-16001, i a l’any 2013 el Liceu obté la certificació ISO 50.001 que substitueix a l’anterior norma, sent d’aquesta manera el primer Teatre d’Òpera d’Europa en assolir aquesta distinció.

D’aquesta manera el Liceu integra la política ambiental i política energètica, amb un Sistema de Gestió Ambiental i Energètic (SGAiE), consolidant així el compromís ambiental i la millora continua en l’eficiència energètica.

Dins d’aquest Sistema, i a partir d’un Pla d’Acció es fixen objectius anuals, tant per millorar el impacte ambiental de les activitats del Liceu, com per l’estalvi i l’eficiència energètica, que son auditats anualment.

Política ambiental i energètica

Declaració ambiental

Certificat ISO 14.001

Certificat EMAS

Certificat ISO 50.001