Rusalka

Els sentiments són quelcom intrínsec a una òpera. 

Rusalka és representada a partir d’aquells sentiments que marquen el destí de la seva protagonista. L’art culinari mostra la innocència, la dolçor, l’amor, la traïció, el desengany i la mort com a elements que interactuen, i condueixen l’espectador fins al clímax i desenllaç de l’obra. Per tant, el pastís resultant és en si l’òpera de Rusalka, ja que conté tots els ingredients per ser representada.

Autors: Irene Mallafré, Carla Molins, Patrícia Peix 
Tutor: Sergi Carbonell 
Assignatura: Projecte Audiovisual del Grau en Disseny