Madama Butterfly 2

Per a la realització d’aquest vídeo ens hem centrat en dos aspectes fonamentals en l’obra de Madama Butterfly.
El primer son les diferents cultures a les que Puccini fa referència, la cultura Americana i la Japonesa, representades cada una per un dels personatges principals. Pinkerton, el personatge masculí, és l’encarregat de mostrar la cultura Americana i Butterfly, la protagonista de l’obra, representa la cultura Oriental.
El segon aspecte que també hem volgut representar son alguns dels temes principals que es transmeten en aquesta historia, com per exemple l’amor, la passió i finalment la tragèdia.
El nostre projecte consisteix en un vídeo resum en el qual emprem molts simbolismes i metàfores per mostrar indirectament alguns dels elements més importants de l'obra. En ell es mostra un procés de preparació per a una suposada cita entre els dos personatges, des que comencen a maquillar-se i vestir-se fins al final dramàtic. Pinkerton i Madama Butterfly van apareixent de manera intercalada com si es tractes d’un progrés simultani. Al final l'ocell de Butterfly, el més preuat que ella té de Pinkerton, s'escapa. És per aquest motiu que acaba suïcidant-se, perquè no té cap raó de ser, al seu entendre, voler seguir vivint.

Alumnes: Maria Hernández, Lander Larrañaga
Assignatura de “Projectes II” de 3er curs en l’itinerari curricular d’audiovisual
Tutoria de Josep M. Marimon i coordinació d’Elisabeth Ferrandiz, responsable de la Unitat departamental d’Audiovisuals i Gràfic.