Rigoletto

Rigoletto és un drama de passió, falsedat, venjança i amor. Hem volgut centrar-nos en el paper de la dona en aquesta trama. La història d’aquest melodrama gira entorn a Gilda, filla de Rigoletto i amant del Duc. Al llarg de l’obra veiem com Gilda és manipulada, sense tenir veu ni vot en les decisions que es prenen sobre la seva vida. En aquest traducció de la famosa ària “La donna é mobile” queda palès el paper de la dona en aquesta obra de Verdi:

La dona és voluble, com a una ploma al vent, canvia de paraula i pensament. Sempre amb una amable i bonica cara, en plor o somriure és enganyosa. 

Hem enfocat el nostre projecte a aquesta idea: la dona com a objecte. Encara que l’obra té més de 200 anys, creiem que el tema té vigència a l’actualitat. Hem traslladat aquesta idea a l’entorn de la moda, concretament, al possible significat que transmet una model, protagonista de la peça audiovisual. A l’inici del vídeo, la model és ella mateixa, però poc a poc va essent transformada i feta malbé, perdent la seva essència. La model es pentinada, maquillada i vestida per altres mans. Els plans de detall s’intercalen amb ràpids flaixos d’allò que seria la realitat. Ella percep aquesta mascarada, desesperant-se i perdent els ànims per continuar. 

Autors: Andrea Forment, Paz Torres, Ekiñe San Sebastian i Inés Graells 
Tutor: Sergi Carbonell 
Assignatura: Projecte Audiovisual del Grau en Disseny
Agraïments: Javi Goya i Claudia Morera