Die Walküre 2

Després d'observar que els temes recurrents del gènere operístic són les grans passions humanes portades a l'extrem, realitzem un paral·lelisme amb un gènere televisiu amb la mateixa característica: la telenovel·la llatinoamericana. La Valquiria: Pasiones Nibelungas és una adaptació disbauxada de Die Walküre de Wagner, amb els ritmes, recursos i estètica propis d'un serial.

Autors: Miquel Piquin, Cristina Hidalgo, Andreu Rami, Marcos Notivoli 
Tutor: Daniel Torrico 
Assignatura: Departament d’audiovisual. Grau de disseny