Norma

A l’òpera Norma, la figura de la sacerdotessa s’integra en uns paràmetres: els rituals. No establerts per ningú, però acceptats per tothom, els rituals són la recerca d’unes variables en constant canvi que l’ajuden a assolir la individualitat. En aquesta peça s’imposa la música com a guió; i mitjançant la pràctica d’aquesta, vull representar que l’assaig és la base de tot.

La peça té una linealitat narrativa, com en l’òpera, i he volgut reforçar aquest fet amb l’element de la Natura, on trobem sempre la successió de la vida i de la mort.

Autora: Andrea Soler

Tutora: Laura Ginés

Assignatura: Projecte audiovisual. 

Estudis: Grau en disseny