Lucio Silla

Lucio Silla, opera escrita per Giovanni de Gamerra i amb música de Wolfgang Amadeus Mozart, tracta de les relacions amoroses i de poder organitzades en torn a la figura del dictador romà Lucio Silla.
En la nostra versió sobre l’obra, ens centrem en el triangle amorós entre Giunia, el seu promès Cecilio i el dictador Lucio Silla. El dictador, servint-se del seu poder, reté a Giunia sota el seu control degut a la seva obsessió per ella, mentre aquesta, sentin-se assetjada, tracta d’alliberar-se per tots els mitjans arribant fins i tot a plantejar-se el suïcidi.
Per altre banda, Cecilio s’imposa a la opressió de Lucio Silla amb l’objectiu de recuperar la seva promesa, sent capturat, jutjat i perdonat pel mateix dictador el qual, finalment, reconeix el mal que ha causat.

Alumnes: Oscar Boix de la Peña, Sergi Soley Soler, Javier Zarza Bardet
Assignatura de “Projectes II” de 3er curs en l’itinerari curricular d’audiovisual
Tutoria de Josep M. Marimon i coordinació d’Elisabeth Ferrandiz, responsable de la Unitat departamental d’Audiovisuals i Gràfic.