Licitacions en curs

Quadre previsió trameses

Anexes PCP

Perfil del contractant

En cumpliment de l'actual llei que
regula la contractació del sector públic,
el Gran Teatre del Liceu ofereix
informació sobre el procediment de
contractació amb les seves entitats:

Fundació Gran Teatre del Liceu
Consorci Gran Teatre del Liceu