Direcció del Teatre

Director General
Roger Guasch

Directora General Artística
Christina Scheppelmann

Director de Comunicació i Relacions Institucionals
Joan Corbera

Director de Màrqueting i Comercial
Agustí Filomeno

Directora Econòmica-Financera
Ana Serrano

Director del Departament Musical
Antoni Pallès

Director de Recursos Humans i Serveis Generals
Jordi Tarragó

Director Tècnic
Xavier Sagrera

Cap de gabinet de la Direcció General i Relacions Institucionals
Rosa Bassedas

Cap del Servei Jurídic
Jaume Solé

Director Musical
Josep Pons

Director del Cor
José Luis Basso