Direcció del Teatre

Director General
Roger Guasch

Directora Artística General
Christina Scheppelmann

Director Musical
Josep Pons

Directora Econòmica-Financera
Ana Serrano

Director de Comunicació i Relacions Institucionals
Joan Corbera

Director de Màrqueting i Comercial
Agustí Filomeno

Director de Recursos Humans i Serveis Generals
Jordi Tarragó

Director Tècnic
Xavier Sagrera

Director del Departament Musical
Antoni Pallès

Adjunta a la Direcció Artística
Leticia Martín