Comissió executiva

President
Sr. Joaquim Molins i Amat

Vocals representants de la Generalitat de Catalunya
Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sra. Pilar Pifarré i Matas

Vocals representants del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Sr. Miguel Ángel Recio Crespo
Sr. Antonio Garde Herce

Vocals representants de l'Ajuntament de Barcelona
Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Sra. Marta Clarí i Padrós 

Vocal representant de la Diputació de Barcelona
Sr. Joan Carles Garcia Cañizares

Vocals representants de la Societat del Gran Teatre del Liceu  
Sr. Manuel Bertrand i Vergés
Sr. Javier Coll Olalla

Vocals representants del Consell de Mecenatge
Sr. Josep Vilarasau i Salat
Sr. Pablo Cigüela Ibáñez

Director General
Sr. Roger Guasch i Soler

Secretari
Sr. Jaume Solé i Janer