Patronat de la Fundació

President d'Honor
M. Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró

President del Patronat
Sr. Joaquim Molins i Amat

Vice-president Primer
Sr. Ferran Mascarell i Canalda

Vice-president Segon
Sr. José María Lasalle Ruiz

Vice-president Tercer
Excm. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera

Vice-president Quart
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras

Vocals de la Generalitat de Catalunya
Sr. Josep M. Busquets i Galera
Sra. Pilar Fernández i Bozal
Sra. Pilar Pifarré i Matas
Sr. Jordi Sellas i Ferrés

Vocals del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Sr. Santiago Fisas Ayxelà
Sr. Francisco Gaudier Fargas
Sra. Montserrat Iglesias Santos
Sr. Santiago de Torres i Sanahuja


Vocals de l'Ajuntament de Barcelona

Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
Sra. Marta Clari i Padrós

Vocal de la Diputació de Barcelona

Sr. Joan Carles Garcia Cañizares

Vocals de la Societat del Gran Teatre del Liceu
  
Sr. Manuel Bertrand i Vergés
Sr. Javier Coll Olalla
Sr. Josep Maria Coronas i Guinart
Sr. Manuel Busquet Arrufat
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruella

Vocals del Consell de Mecenatge
Sr. Luis Herrero Borque
Sr. Carlos López Blanco
Sr. Salvador Alemany i Mas

Secretari
Sr. Joaquim Badia