Patronat de la Fundació

PRESIDENT D’HONOR
M. Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President Generalitat de Catalunya

PRESIDENT DEL PATRONAT
Sr. Joaquim Molins i Amat

VICE-PRESIDENT PRIMER
Hble. Sr. Santi Vila i Vicente
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

VICE-PRESIDENT SEGON
Excmo. Sr. José María Lassalle Ruiz
Secretario de Estado de Cultura

VICE-PRESIDENT TERCER
Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà
Tercer Tinent d’Alcalde - Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

VICE-PRESIDENT QUART
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
Presidenta de la Diputació de Barcelona

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Pau Villòria i Sistach – Secretari General del Dept. de Cultura
Sr. Joaquim Torrent i Frigola – Director General de Creació i Empreses Culturals
Sr. Josep Mª Busquets i Galera
Hble. Sra. Pilar Fernández i Bozal

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà – Diputat en el Parlament Europeu
Sr. Francisco Gaudier Fargas
Excma. Sra. Montserrat Iglesias Santos – Directora General del INAEM
Sr. Santiago de Torres i Sanahuja

VOCALS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Sra. Berta Sureda i Berna – Comissionada de Cultura ICUB
Sra. Isabel Balliu i Badia – Directora de Recursos ICUB

VOCALS REPRESENTANTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges – Diputat delegat de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll i Olalla –President Societat GTL
Sr. Manuel Busquet i Arrufat – Vice-president Societat GTL
Sr. Ignasi Borrell i Roca – Tresorer Societat GTL
Sr. Josep Maria Coronas i Guinart – Secretari Societat GTL
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruella – Vocal Societat GTL

VOCALS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MECENATGE
Sr. Salvador Alemany i Mas - President del Consell de Mecenatge
Sr. Luis Herrero Borque en representació del Grup Santander
D. Carlos López Blanco en representació de Telefónica
Sr. Alfonso Rodés i Vilà en representació d’ Havas Media

DIRECTOR GENERAL sense vot
Sr. Roger Guasch i Soler

SECRETARI sense vot
Sr. Joaquim Badia i Armengol