El Liceu assoleix la ISO 50.001

EL LICEU: Primer Teatre d’Òpera d’Europa en assolir la norma ISO 50.001 de Sistemes de Gestió Energètica

El Gran Teatre del Liceu, ha donat un pas més en el seu compromís de sostenibilitat, i aquest 2013 ha obtingut la certificació de la norma ISO 50.001 de Sistemes de Gestió Energètica, tornant a ser capdavanter com a equipament públic, i sent així el primer Teatre d’Òpera de tota Europa en assolir aquesta distinció. Aquesta nova certificació substitueix a l’anterior norma UNE-EN-16001 que ja va obtenir el Liceu el Juliol de 2011, i es fruit del model de gestió ambiental i energètic del Liceu, i d’una clara aposta per la innovació tecnològica amb finançament sostenible, que ja ha rebut diverses distincions i reconeixements, i que esta donant importants resultats, assolint estalvis energètics acumulats del 40% ( des de 2011), i conseqüentment una important reducció de les emissions equivalents de gasos d’efecte hivernacle, i que per altra banda també es tradueix en importants estalvis econòmics. 

La obtenció d’aquest norma ISO 50.001 farà que el Liceu tingui per objectiu:

  • Millora  de l’eficiència energètica, l’ús i consums d’energia.
  • Promoure les pràctiques òptimes de gestió d’energia
  • Facilitar la millora de gestió d’energia per als projectes de reducció d’emissions de gasos contaminants
  • Permetre la integració juntament amb la norma ISO-14001 i reglament EMAS, en el medi ambient.

El Liceu en aquests moments també disposa dels certificats segons la Norma ISO-14.001 i el reglament EMAS assolits l’any 2004, aleshores també va ser el primer Teatre d’Òpera de tota Europa en obtenir aquestes certificacions. Tots ells juntament amb la ISO 50.001 queden integrats dintre del Sistema de Gestió Ambiental i Energètic del Liceu (SGAiE). 

D’aquesta manera es consolida totalment el compromís ambiental i energètic i la millora continua en l’eficiència energètica, la gestió dels residus, la gestió de les aigües del subsòl, entre d’altres aspectes importants que caracteritzen el SGAiE del Liceu

     UNE