El Liceu obté el Premi EMAS Catalunya 2011

El compromís ambiental i energètic del Liceu. Gestió optima i eficient dels recursos disponibles.

El Club EMAS, l'Associació d'organitzacions registrades a Catalunya amb el prestigiós certificat europeu de gestió i auditoria ambiental, basat en el reglament  EMAS (Eco Management and Audit Scheme), i que compta amb la col·laboració i el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, organitza anualment els Premis EMAS Catalunya que pretenen destacar i reconèixer la tasca portada a terme per les organitzacions així com l'esforç de tots els protagonistes que ho fan possible. Aquest any ha decidit atorgar el Premi EMAS Catalunya a la millor implantació ambiental del 2011 al Gran Teatre del Liceu pel seu "Pla d’Acció 2009-2015 per l'estalvi i l’eficiència energètica". L'Acte de lliurament presidit per l’Hble. Conseller de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Lluís Recoder i Miralles, va tenir lloc el dijous dia 15 de desembre.

Aquest Pla d’Acció es el resultat de la feina ben feta, que basa el seu èxit en un pla emprenedor, que s’està convertint en un model de referència per ser un dels pioners amb aquesta modalitat, un cas real d’èxit de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, mitjançat un contracte de rendiment amb garantia d'estalvis destinats a un pla de finançament de les inversions en eficiència energètica e innovació tecnològica.  Amb aquest Pla, el Liceu esta assolint i consolidant els objectius d'estalvi i eficiència energètica, i  l’últim any ha reportat una reducció del 26% del consum d'energia elèctrica, això es 2.152.000 kWh/any i que equival a un estalvi econòmic de 190.000 € i una reducció equivalent d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de 389 TN de CO2. Però el mes important es la implicació de tota l’organització i el suport de la Direcció del Liceu, que ha mantingut decididament el compromís ambiental i energètic, fent una gestió responsable dels recursos disponibles.

Aquest reconeixement a una institució com el Liceu, serveix alhora d’acció exemplaritzant d'un equipament públic, emblema de BCN i de Catalunya, per animar a altres equipaments i organitzacions per dur a terme accions responsables i de compromís amb la societat.

Sens dubte un èxit de tots.

“Mediambient es Cultura, i el Liceu un perfecte vehicle de difusió”

Nota de premsa

     UNE