Notícies

Acord entre la direcció i el comitè d'empresa del Liceu

Barcelona, 14 de juliol de 2014

 

La direcció i el comitè d’empresa del Gran Teatre del Liceu han arribat a un acord en l’àmbit laboral durant la vigència de l’actual conveni col·lectiu (2013-2017) i dins el Pla Estratègic i de Viabilitat 2014-2017. L’acord ha estat ratificat per l’assemblea de treballadors. El 79,2% ha donat suport a l’acord definitiu.

L’acord reforça la viabilitat de la institució i la sostenibilitat laboral, garantint així l’activitat com a servei cultural públic que el Liceu representa i com a referent artístic internacional.

Durant el citat període, la institució no instarà mesures extintives, suspensives o modificatives de caràcter col·lectiu.

L’acord contempla la suspensió d’una paga extra a l’any fins 2017, i es preveu la seva progressiva devolució amb els ingressos ordinaris superiors als previstos en el citat Pla. 

La Comissió de participació, deliberació i consulta conformada per membres de la direcció, amb representants laborals i assessors externs, s’ocuparà de la verificació, revisió del compliment d’objectius previstos i seguiment de les accions del Teatre. 

Així mateix, s’inicia un pla social per a la reducció addicional dels actuals costos estructurals del Liceu. Entre d’altres mesures, la possibilitat que els treballadors es puguin acollir a excedències voluntàries incentivades amb reserva del lloc de treball, fins un màxim de 5 anys, o a reduccions de la jornada laboral, també voluntàries, en un màxim del 50%. 

Ambdues parts es basen en el convenciment que s’invertirà progressivament l’actual situació de la institució i es mostren satisfetes de l’acord.