Notícies

El Liceu, un referent en bones pràctiques ambientals

Jordi Sellas, director de l'ICEC; Assumpta Farran, directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat amb el director tècnic del Liceu, Xavier Sagrera.

Barcelona, 30 d’abril de 2015. En qualitat de promoure i reconèixer l’ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació, projecció i gestió d’equipaments culturals, els departaments de Cultura i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya han presentat avui a les instal·lacions del Gran Teatre del Liceu un nou Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

El Liceu ha servit d’exemple per les bones pràctiques ambientals i energètiques impulsades per la institució a partir del 2003. A banda de les certificacions ISO 14001 (gestió ambiental), ISO 50001 (gestió energètica), i l’EMAS (Eco-management and Audit Scheme), el Gran Teatre ha rebut recentment el prestigiós Premi Best Energy Service Project pel seu pla d’acció 2009-2015 per a la millora de l’eficiència energètica.

El jurat d’aquests premis, format per membres de la Comissió Europea, Banc Europeu d’Inversions, Federació Europea d’Agències d’Energia i l'European Bank for Reconstruction and Development, va atorgar el premi Best Energy Service Project award 2014 al Liceu pel seu Pla d’estalvi i eficiència energètica, innovació tecnològica i finançament sostenible, que ha aportat l’últim any  una reducció del 43,8% del consum d’electricitat, i un 35,8% del consum de gas al Teatre. 

El  “Pla d’Acció 2009-2015 per a la millora de l’eficiència energètica” del Liceu basa el seu èxit en un pla emprenedor, que s’està convertint en un model de referència per ser un dels pioners amb aquesta modalitat, un cas real d’èxit de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, mitjançat un contracte de rendiment amb garantia d'estalvis destinats a un pla de finançament de les inversions en eficiència energètica e innovació tecnològica.  Amb aquest Pla, el Liceu esta assolint i consolidant els objectius d'estalvi i eficiència energètica i ha comptat per a la seva implementació,  amb la col·laboració de la UTE (Emte Service, Cofely, Abantia Mantenimiento) i  el suport de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

Aquest reconeixement a un equipament públic com el Liceu, emblema de Barcelona i de Catalunya, pot animar a altres equipaments i organitzacions a dur a terme accions responsables i de compromís amb la societat com proposa aquest nou Distintiu que presenta la Generalitat destinat a equipaments escènics i musicals, centres i espais d’arts visuals.

Els Premis  Europeus de Serveis Energètics (European Energy Service Award – EESA)

S’organitzen anualment des del 2006, en el context de l’EESI 2020 per destacar els esforços i èxits assolits en els serveis d'energia per a l'eficiència energètica a Europa. L’Institut Català d’Energia (ICAEN) forma part d’aquesta organització i va donar el suport al Liceu per presentar la candidatura als premis. 

El projecte Europeu,  “Iniciativa Europea de Servei Energètic cap als objectius europeus d’estalvi energètic pel 2020” (EESI 2020) té per objectiu aprofundir en el desenvolupament del contracte de rendiment energètic (EPC) a Europa com un instrument bàsic de mercat per estalviar energia, costos i emissions de CO2, a través de contractes de col·laboració entre el sector públic i el privat (PPP), amb l'objectiu de garantir l’estalvi.

L’EESI2020 està constituïda per una xarxa d’organitzacions de diversos estats de la Comunitat Europea, que inclou agències d’energia del sector públic, empreses de consultoria i proveïdors de serveis energètics. L'Agència d'Energia de Berlín és la responsable de la coordinació global del projecte, i està cofinançat pel Programa Intelligent Energy Europe de la Unió Europea.