Patronat de la Fundació

President d'honor
M. Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró

President del Patronat
Sr. Joaquim Molins i Amat

Vice-president primer

Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda

Vice-president segon
Sr. José María Lasalle Ruiz

Vice-president tercer
Excm. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera

Vice-president quart
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras

Vocals representants de la Generalitat de Catalunya
Sr. Josep M. Busquets i Galera
Sra. Pilar Fernández i Bozal
Sra. Pilar Pifarré i Matas
Sr. Jordi Sellas i Ferrés

Vocals representants del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Sr. Santiago Fisas Ayxelà
Sr. Miguel Ángel Recio Crespo 
Sr. Santiago de Torres i Sanahuja
Sr. Francisco Gaudier Fargas


Vocals representants de l'Ajuntament de Barcelona

Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
Sra. Marta Clarí i Padrós

Vocal representant de la Diputació de Barcelona

Sr. Joan Carles Garcia Cañizares

Vocals representants de la Societat del Gran Teatre del Liceu
  
Sr. Manuel Bertrand i Vergés
Sr. Javier Coll Olalla
Sr. Josep Maria Coronas i Guinart
Sr. Manuel Busquet Arrufat
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruella

Vocals representants del Consell de Mecenatge 
Sr. Josep Vilarasau i Salat
Sr. Pablo Cigüela Ibáñez
Don Luis Abril Pérez
Sr. Leopoldo Rodés i Castañé

Director General

Sr. Roger Guasch i Soler

Secretari

Sr. Jaume Solé i Janer