Òrgans de Govern

Els òrgans de la Fundació són el Patronat, la Comissió Executiva, el Consell de Mecenatge i el Director o Directora General.

Per veure la composició del Patronat accedir aquí

Per veure la composició de la Comissió Executiva accedir aquí

Per veure la composició del Consell de Mecenatge accedir aquí