Arc de prosceni

L'arc de prosceni i els tres òculs pintats per l'artista Perejaume que evoquen el passat del teatre, amb una referència a les antigues pintures que decoraven el sostre. Són olis sobre tela de lli pintats sobre el gran bastidor i col·locats després al sostre.