Servei mèdic

El Teatre disposa d'un servei mèdic a disposició de tots els espectadors durant els dies de funció. Està ubicat a platea, davant de la llotja núm. 28.