Sala principal 3

Les làmpades, les butaques de platea i la decoració de la Sala són una reproducció del Teatre original. Les pintures en els vuit òculs del sostre i les que hi ha sobre l'arc de prosceni no s'han reproduït; són obra del pintor Perejaume. El teló ha estat dissenyat pel modista Antoni Miró.