Plataformes i boxes interiors

Vista de les plataformes i dels boxes inferiors des d'una profunditat de 16 metres sota el nivell de l'escenari.

Les dues grans plataformes que componen l'escenari, amb moviment ascendent i descendent, són el mecanisme que permet desplaçar els decorats des de qualsevol box o magatzem annex. Tota la superfície dels boxes i de l'escenari està dotada d'unes carres o vagons que desplacen els decorats muntats o per muntar en sentit lateral i frontal.