Sala de maquinària inferior

Per sota del nivell dels boxes inferiors (16 metres sota el nivell de l´escenari) es troba la maquinària que permet el moviment de les dues grans plataformes mòbils que componen l'escenari, així com dels vagons portadecorats que es desplacen horitzontalment i verticalment.