Sala de maquinària superior

La sala de maquinària superior, situada sobre la sala "Pinta", a 38 metres sobre l'escenari, és la sala on s'allotgen tots els mecanismes que permeten situar els telons, les teles, els decorats, els focus i qualsevol component de decoració en cada punt de l'ampli escenari. Aquesta sala està perfectament aïllada de sorolls i de vibracions. Aquest sistema mecànic es manipula mitjançant un sistema de control automatitzat.