Magatzem material elèctric

El magatzem del material d'il·luminació (projectors, reguladors, etc.) es troba situat a una profunditat de 16 metres sota el nivell de l'escenari.