Sala d'instal·lacions tèrmiques "submarí"

La central termofrigorífica està situada a l'àrea de coberta del Teatre. Aquest espai, anomenat "submarí", està sostingut per quatre grans suports antivibratoris que el mantenen aïllat de la resta de l'edifici amb la finalitat de reduir al mínim el nivell acústic.