Taller de fusteria

El taller i magatzem de fusteria es troba també ubicat a una profunditat de 16 metres sota el nivell de l'escenari. És on es realitzen les adaptacions de part dels decorats.