Comisión ejecutiva

Presidente
Sr. Joaquim Molins i Amat

Vocales representantes de la Generalitat de Catalunya
Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sra. Pilar Pifarré i Matas

Vocales representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Sr. Miguel Ángel Recio Crespo
Sr. Antonio Garde Herce

Vocales representantes del Ajuntament de Barcelona
Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Sra. Marta Clarí i Padrós 

Vocal representante de la Diputació de Barcelona
Sr. Joan Carles Garcia Cañizares

Vocales representantes de la Societat del Gran Teatre del Liceu  
Sr. Manuel Bertrand i Vergés
Sr. Javier Coll Olalla

Vocales representantes del Consell de Mecenatge
Sr. Josep Vilarasau i Salat
Sr. Pablo Cigüela Ibáñez

Director General
Sr. Roger Guasch i Soler

Secretario
Sr. Jaume Solé i Janer