Comisión ejecutiva

Presidente
Sr. Joaquim Molins i Amat

Vocales de la Generalitat de Catalunya
Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sra. Pilar Pifarré i Matas

Vocales del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Sr. Miguel Ángel Recio Crespo
Sr. Antonio Garde Herce

Vocales del Ajuntament de Barcelona
Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Sra. Marta Clarí i Padrós 

Vocal de la Diputació de Barcelona
Sr. Joan Carles Garcia Cañizares

Vocales de la Societat del Gran Teatre del Liceu  
Sr. Manuel Bertrand i Vergés
Sr. Javier Coll Olalla

Vocales del Consell de Mecenatge
Sr. Luis Herrero Borque
Sr. Salvador Alemany i Mas

Secretario
Sr. Joaquim Badia