Patronato de la Fundación

Presidente de honor
M. Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró

Presidente del Patronato
Sr. Joaquim Molins i Amat

Vicepresidente primero

Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda

Vicepresidente segundo
Sr. José María Lasalle Ruiz

Vicepresidente tercero
Excm. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera

Vicepresidente cuarto
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras

Vocales de la Generalitat de Catalunya
Sr. Josep M. Busquets i Galera
Sra. Pilar Fernández i Bozal
Sra. Pilar Pifarré i Matas
Sr. Jordi Sellas i Ferrés

Vocales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Sr. Santiago Fisas Ayxelà
Sr. Francisco Gaudier Fargas
Sra. Montserrat Iglesias Santos 
Sr. Santiago de Torres i Sanahuja


Vocales del Ajuntament de Barcelona

Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
Sra. Marta Clarí i Padrós

Vocal de la Diputació de Barcelona

Sr. Joan Carles Garcia Cañizares

Vocales de la Societat del Gran Teatre del Liceu
  
Sr. Manuel Bertrand i Vergés
Sr. Javier Coll Olalla
Sr. Josep Maria Coronas i Guinart
Sr. Manuel Busquet Arrufat
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruella

Vocales del Consell de Mecenatge   
Sr. Luis Herrero Borque
Sr. Carlos López Blanco
Sr. Salvador Alemany i Mas

Secretario
Sr. Joaquim Badia