Patronato de la Fundación

PRESIDENTE DE HONOR
M. Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President Generalitat de Catalunya

PRESIDENTE DEL PATRONATO
Sr. Joaquim Molins i Amat

VICEPRESIDENTE PRIMERO
Hble. Sr. Santi Vila i Vicente
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

VICEPRESIDENTE SEGUNDO
Excmo. Sr. José María Lassalle Ruiz
Secretario de Estado de Cultura

VICEPRESIDENTE TERCERO
Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà
Tercer Tinent d’Alcalde - Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

VICEPRESIDENT CUARTO
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
Presidenta de la Diputació de Barcelona

VOCALES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Pau Villòria i Sistach – Secretari General del Dept. de Cultura
Sr. Joaquim Torrent i Frigola – Director General de Creació i Empreses Culturals
Sr. Josep Mª Busquets i Galera
Hble. Sra. Pilar Fernández i Bozal

VOCALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà – Diputado en el Parlamento Europeo
Sr. Francisco Gaudier Fargas
Excma. Sra. Montserrat Iglesias Santos – Directora General del INAEM
Sr. Santiago de Torres i Sanahuja

VOCALES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Sra. Berta Sureda i Berna – Comisionada de Cultura ICUB
Sra. Isabel Balliu i Badia – Directora de Recursos ICUB

VOCALES DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges – Diputado delegado de Cultura

VOCALES DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll i Olalla –Presidente Sociedad GTL
Sr. Manuel Busquet i Arrufat – Vicepresidente Sociedad GTL
Sr. Ignasi Borrell i Roca – Tesorero Sociedad GTL
Sr. Josep Maria Coronas i Guinart – Secretario Sociedad GTL
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruella – Vocal Sociedad GTL

VOCALES DEL CONSEJO DE MECENAZGO
Sr. Salvador Alemany i Mas - Presidente del Consejo de Mecenazgo
Sr. Luis Herrero Borque en representación del Grupo Santander
D. Carlos López Blanco en representación de Telefónica
Sr. Alfonso Rodés i Vilà en representación de Havas Media

DIRECTOR GENERAL sin voto
Sr. Roger Guasch i Soler

SECRETARIO sin voto
Sr. Joaquim Badia i Armengol