Il·lustracions de Joan J. Guillén
 
Guia didàctica: