Liceu 10 (antiguitat de 4 a 10 anys)

Abonaments Liceu 10 (antiguitat de 4 a 10 anys) - temporada Zona 1 Zona 2A Zona 2B Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
Torn A 2.107,00 1.495,00 1.366,00 1.143,00 853,00 574,00 402,00 273,00 111,00
Torn B 2.076,00 1.475,00 1.348,00 1.128,00 841,00 566,00 396,00 270,00 108,00
Torn C 2.219,00 1.573,00 1.439,00 1.204,00 898,00 604,00 424,00 289,00 112,00
Torn D 2.051,00 1.445,00 1.322,00 1.106,00 825,00 556,00 392,00 266,00 108,00
Torn E 2.162,00 1.528,00 1.396,00 1.168,00 873,00 588,00 412,00 280,00 109,00
Torn H 2.102,00 1.484,00 1.356,00 1.135,00 847,00 572,00 400,00 272,00 107,00
Torn T 2.149,00 1.523,00 1.392,00 1.165,00 870,00 586,00 413,00 280,00 110,00
Torn T 2.074,00 1.468,00 1.346,00 1.122,00 840,00 565,00 399,00 271,00 105,00
Abonaments Liceu 10 (antiguitat de 4 a 10 anys) - reduïts Zona 1 Zona 2A Zona 2B Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
Torn F 1.362,00 962,00 881,00 736,00 552,00 374,00 261,00 179,00 69,00
Torn G 1.392,00 985,00 903,00 755,00 565,00 382,00 267,00 183,00 70,00
Abonaments Liceu 10 (antiguitat de 4 a 10 anys) - populars Zona 1 Zona 2A Zona 2B Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
Torn PA 777,00 544,00 497,00 417,00 311,00 205,00 143,00 96,00 38,00
Torn PB 741,00 518,00 475,00 397,00 297,00 195,00 135,00 92,00 38,00
Torn PB 741,00 518,00 475,00 397,00 297,00 195,00 135,00 92,00 38,00
Torn PC 723,00 507,00 463,00 388,00 289,00 190,00 133,00 89,00 38,00
Torn PC 723,00 507,00 463,00 388,00 289,00 190,00 133,00 89,00 38,00
Torn PD 741,00 519,00 474,00 397,00 297,00 195,00 137,00 92,00 38,00
Torn PE 777,00 544,00 497,00 417,00 311,00 205,00 143,00 96,00 38,00