Liceu 20 (antiguitat d'11 a 20 anys)

Abonaments Liceu 20 (antiguitat d'11 a 20 anys) - temporada Zona 1 Zona 2A Zona 2B Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
Torn A 2.036,00 1.442,00 1.319,00 1.102,00 824,00 553,00 389,00 265,00 106,00
Torn B 2.005,00 1.423,00 1.301,00 1.089,00 813,00 546,00 384,00 262,00 104,00
Torn C 2.142,00 1.518,00 1.390,00 1.162,00 869,00 584,00 411,00 279,00 107,00
Torn D 1.980,00 1.394,00 1.278,00 1.065,00 798,00 536,00 379,00 256,00 102,00
Torn E 2.087,00 1.473,00 1.349,00 1.127,00 841,00 567,00 399,00 272,00 104,00
Torn H 2.028,00 1.430,00 1.309,00 1.095,00 816,00 550,00 389,00 266,00 102,00
Torn T 2.074,00 1.468,00 1.346,00 1.122,00 840,00 565,00 399,00 271,00 105,00
Abonaments Liceu 20 (antiguitat d'11 a 20 anys) - reduïts Zona 1 Zona 2A Zona 2B Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
Torn F 1.314,00 930,00 850,00 709,00 532,00 360,00 253,00 174,00 68,00
Torn G 1.343,00 952,00 871,00 728,00 545,00 368,00 259,00 178,00 68,00
Populars Zona 1 Zona 2A Zona 2B Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
Torn PA 749,00 524,00 479,00 401,00 298,00 197,00 138,00 94,00 36,00
Torn PB 713,00 500,00 457,00 381,00 284,00 187,00 132,00 90,00 36,00
Torn PC 697,00 488,00 447,00 374,00 277,00 183,00 127,00 88,00 37,00
Torn PD 714,00 501,00 457,00 381,00 284,00 187,00 133,00 91,00 37,00
Torn PE 749,00 524,00 479,00 401,00 298,00 197,00 138,00 94,00 36,00