Liceu 3 (antiguitat d'un any)

Abonaments Liceu 3.1 (antiguitat d'un any) - temporada Zona 1 Zona 2A Zona 2B Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
Torn A 2.278,00 1.619,00 1.480,00 1.238,00 923,00 622,00 439,00 300,00 118,00
Torn B 2.244,00 1.597,00 1.460,00 1.222,00 911,00 613,00 430,00 295,00 116,00
Torn C 2.397,00 1.705,00 1.561,00 1.304,00 974,00 655,00 459,00 313,00 120,00
Torn D 2.216,00 1.567,00 1.434,00 1.198,00 895,00 603,00 423,00 288,00 117,00
Torn E 2.335,00 1.655,00 1.514,00 1.265,00 946,00 638,00 446,00 304,00 118,00
Torn H 2.271,00 1.607,00 1.741,00 1.230,00 918,00 620,00 434,00 297,00 116,00
Torn T 2.321,00 1.651,00 1.510,00 1.261,00 944,00 636,00 446,00 303,00 120,00
Abonaments Liceu 3.1 (antiguitat d'un any) - reduïts Zona 1 Zona 2A Zona 2B Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
Torn F 1.473,00 1.042,00 954,00 796,00 593,00 403,00 282,00 194,00 76,00
Torn G 1.504,00 1.066,00 977,00 817,00 607,00 412,00 289,00 198,00 77,00
Abonaments Liceu 3.1 (antiguitat d'un any) - populars Zona 1 Zona 2A Zona 2B Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
Torn PA 840,00 589,00 539,00 450,00 337,00 221,00 155,00 106,00 41,00
Torn PB 802,00 561,00 513,00 428,00 321,00 211,00 147,00 102,00 41,00
Torn PC 781,00 548,00 501,00 419,00 313,00 205,00 143,00 98,00 42,00
Torn PD 802,00 563,00 514,00 428,00 321,00 211,00 147,00 101,00 42,00
Torn PE 840,00 589,00 539,00 450,00 337,00 221,00 155,00 106,00 41,00