Butaca Lliure

- Tots els abonaments de butaca fixa  tindran la possibilitat de posar a la venda les seves localitats (alliberar) a partir de l’1 de setembre del 2015.

- Per a aquelles funcions en què l’abonat alliberi la butaca, i exclusivament en el cas que s’hagi venut, el teatre reemborsarà el 50% del preu que costava l’entrada a l’abonament (descomptant l’IVA i un 10% en concepte de despeses de gestió).

- L’abonat podrà recuperar la localitat alliberada fins a 1h abans de l’inici de la funció.

- Aquest servei només està disponible pels abonaments que es paguen mitjançant compte corrent i la devolució es pot fer de dues maneres:

- En el moment d’alliberar la localitat podràs escollir que et fem l’ingrés al teu compte corrent (en un màxim d’un mes des de la revenda de l’entrada)

- O bé descomptar-ho del teu abonament de la propera temporada 16/17.

El càlcul del benefici de l'Abonat que allibera una entrada és el següent:

Exemple pràctic de l'alliberació d’una entrada*:

Exemple real: una entrada amb un PVP dins l’abonament de: 135€

PVP: 135€

  • IVA 21% (23,43€) =  Preu Net entrada 111,57€
  • Despeses Gestió, el 10% del PVP (13,50€)= 98,07€
  • 50% que es liquida al soci Abonat = 47,99€
  • L’Abonat guanya 47,99€.

* Resum:

  • Deduïm l’IVA (21%) del PVP final
  • Deduïm les despeses de gestió (10% del PVP final)
  • I d'aquest import li apliquem el 50% a liquidar per l’Abonat, aproximadament el 50%.
  • La liquidació es farà directament al compte corrent en el que estigui domiciliat l’abonament.
  • L'entrada es liquida únicament si és venuda.